• Thi Huyen Do, Thi Thao Nguyen, Thanh Ngoc Nguyen, Quynh Giang Le,Cuong Nguyen, Keitarou Kimura, Nam Hai Truong. Mining biomass-degrading genes through Illumina-based de novo sequencing and metagenomic analysis of free-living bacteria in the gut of the lower termite Coptotermes gestroi harvested in Vietnam.  Journal of Bioscience and Bioengineering 2014 
 • Nguyễn Văn Lâm, Phạm Quang Huy, Nguyễn Quốc Đại, Hoàng Minh Hiền, Đặng Diễm Hồng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà, Trương Nam Hải, Nguyễn Cường. Lắp ráp và chú giải hệ gen vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 của Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2(6B): 37-41, 2015.
 • Nguyễn Cường, Phạm Quang Huy, Nguyễn Văn Lâm, Hà Thị Thu, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Hải Triều, Đậu Huy Tùng, Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Hữu Ninh, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng. Lắp ráp, chú giải và phân tích hệ phiên mã tôm sú Penaeus monodon. Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long 6/2015
 • Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Hải Triều, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Thu, Đậu Huy Tùng, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Quang Huy, Nguyễn Cường, Nguyễn Hữu Ninh, Nguyễn Lê Anh, Trần Quốc Quân, Cao Tiến Dũng, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng. Giải trình tự và lắp ráp de novo hệ phiên mã tôm sú (Penaeus monodon). Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(2A): 417-422, 2015
 • Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Văn Tụng, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Cường. Phân tích đa hình đơn nucleotide hệ gen vi khuẩn lao Việt Nam với công nghệ giải trình tự thế hệ mớiTạp chí Công nghệ Sinh học (1): 1-7, 2015
 • Nguyễn Cường, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Nhật Hưng, Trịnh Thị Xuân, Chu Hoàng Hà, Trương Nam Hải. Phân tích biến dị trong hệ gen của 99 cá thể người dân tộc Kinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4(2B): 46-53, 2016
 • Hoang, Minh Hien, Cuong Nguyen, Huy Quang Pham, Lam Van Nguyen, Truong Nam Hai, Chu Hoang Ha, Lam Dai Nhan et al. Transcriptome sequencing and comparative analysis of Schizochytrium mangrovei PQ6 at different cultivation times. Biotechnology Letters 38, no. 10 (2016): 1781-1789.
 • Nguyen, Cuong, Thu Giang Nguyen, Lam Van Nguyen, Huy Quang Pham, Trieu Hai Nguyen, Hoa Thi Pham, Hoa Thi Nguyen et al. De novo assembly and transcriptome characterization of major growth-related genes in various tissues of Penaeus monodon. Aquaculture 464 (2016): 545-553.

Nghiên cứu

Chúng tôi nghiên cứu và phân tích dữ liệu thu được từ thiết bị đọc trình tự thế hệ mới (Next Generation Sequencing như là Illumina, ionTorrent PGM, Solid 454, ...) với các định hướng chính sau:

 • Genomics: lắp ráp, chú giải và lập bản đồ hệ gen (de novo), phân tích hệ gen (re-sequencing / targeted sequencing) như phân tích đa hình đơn điểm (SNP), INDEL, ...
 • Metagenomics: Đánh giá đa dạng và chú giải chức năng hệ gen của hệ vi sinh vật môi trường.
 • Transcriptomics: Lắp ráp, chú giải hệ phiên mã (de novo), đánh giá biểu hiện, phân tích chức năng hệ phiên mã.

Đào tạo

Với mong muốn tạo ra cộng đồng Tin sinh học Việt Nam đông và mạnh, chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thu được trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện dự án Tin sinh học với tất cả các bạn, các đồng nghiệp quan tâm. Chúng tôi đã xây dựng và triển khai thành công các khóa học:

 • Tin sinh học: Lắp ráp, dự đoán, chú giải và phân tích hệ gen.
 • Tin sinh học: Phân tích và đánh giá biểu hiện hệ phiên mã bằng RNA-seq

Dịch vụ

Chi phí đọc trình tự bằng công nghệ NGS ngày càng rẻ sẽ là động lực làm gia tăng các dự án Tin sinh học trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng ý tưởng, giải pháp khả thi và triển khai dự án TSH còn khá mới ở Việt Nam. Vì vậy, với kinh nghiệm xây dựng và triển khai thành công nhiều dự án TSH, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ với các dịch vụ:

 • Tư vấn: Xây dựng ý tưởng, phương án khả thi
 • Phân tích dữ liệu: Với hệ thống máy chủ tính toán hiệu năng cao, chúng tôi luôn sẵn sàng xử lý các khối dữ liệu sinh học khổng lồ giúp bạn. 

Xem Danh sách dịch vụ

Chúng tôi luôn mong muốn cùng cộng tác với các cơ quan, tổ chức để phát triển các dự án Tin sinh học và đào tạo nguồn nhân lực cho Tin sinh học Việt Nam. 

Xin vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Cường
Email: juhuvn(at)gmail.com