TIN SINH HỌC: NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH

Nghiên cứu

Chúng tôi nghiên cứu và phân tích Hệ gen (Genome), Hệ phiên mã (Transcriptome), Đa hệ gen vi sinh (Metagenome) với các tập dữ liệu lớn thu được từ thiết bị đọc trình tự thế hệ mới (Next-Generation Sequencing) như là: Illumina, IonTorrent, PGM, SOLiD, 454,… với các định hướng ứng dụng. 

Đào tạo

Với mong muốn tạo ra cộng đồng Tin sinh học Việt Nam đông và mạnh, chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ kiến thức
và kinh nghiệm thu được trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện dự án Tin sinh học với tất cả các bạn, các đồng nghiệp quan tâm. Ngoài các khóa học được đào tạo tại LoBi, chúng tôi cũng nhận hỗ trợ đào tạo, tư vấn đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu.

 

Genome Analysis

Lắp ráp, dự đoán, chú giải và phân tích hệ gen.

 

Variant Analysis

Phát hiện đột biến hệ gen với công nghệ đọc trình tự thế hệ mới.

 

Transcriptome Analysis

Phân tích và đánh giá biểu hiện hệ phiên mã bằng RNA-seq.

Dịch vụ

Chi phí đọc trình tự bằng công nghệ NGS ngày càng rẻ sẽ là động lực lớn làm gia tăng các dự án Tin sinh học trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng ý tưởng,
giải pháp khả thi và triển khai dự án TSH còn khá mới ở Việt Nam. Do đó, LOBI luôn mong muốn đồng hành cùng các đơn vị, cá nhân trong suốt quá trình xây dựng và thực thi các đề tài nghiên cứu. LOBI cung cấp các dịch vụ: