TIN SINH HỌC: NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH

Nghiên cứu

LOBI tập trung nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Tin sinh học trong các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể như omics (hệ gen - genomics, hệ phiên mã - transcriptomics, đa hệ gen vi sinh vật - metagenomics), thiết kế thuốc, sinh học tính toán (computational biology), ... Các định hướng nghiên cứu cụ thể đã và đang được triển khai bởi LOBI bao gồm xây dựng de novo hệ gen (de novo assembly genome), phân tích biểu hiện gen (RNA-seq), phân tích và đánh giá đa dạng loài vi sinh vật (metagenomics) và GWAS. Nghiên cứu và phát triển thuật toán cũng như phần mềm để phân tích Tin sinh học cũng là một trong các định hướng quan trọng của LOBI nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu.

Đào tạo

Với mong muốn tạo ra cộng đồng Tin sinh học Việt Nam đông và mạnh, chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ kiến thức
và kinh nghiệm thu được trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện dự án Tin sinh học với tất cả các bạn, các đồng nghiệp quan tâm. Ngoài các khóa học được đào tạo tại LoBi, chúng tôi cũng nhận hỗ trợ đào tạo, tư vấn đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu.

 

Genome Analysis

Lắp ráp, dự đoán, chú giải và phân tích hệ gen.

 

Variant Analysis

Phát hiện đột biến hệ gen với công nghệ đọc trình tự thế hệ mới.

 

Transcriptome Analysis

Phân tích và đánh giá biểu hiện hệ phiên mã bằng RNA-seq.

Dịch vụ

Chi phí đọc trình tự bằng công nghệ NGS ngày càng rẻ sẽ là động lực lớn làm gia tăng các dự án Tin sinh học trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng ý tưởng,
giải pháp khả thi và triển khai dự án TSH còn khá mới ở Việt Nam. Do đó, LOBI luôn mong muốn đồng hành cùng các đơn vị, cá nhân trong suốt quá trình xây dựng và thực thi các đề tài nghiên cứu. LOBI cung cấp các dịch vụ: